Technológia

Sieťotlačový automat ALFRA Albert Frankenthal s nakladačom Mirus, tlačová plocha
1200 x 900 mm o výkone 1000 hárkov/hod.

Sieťotlačový automat ARGON Astra s tlačovou plochou 1000 x 700 mm.

Kombinovaný teplovzdušný sušiaci tunel UV + IR.

Vlastné grafické štúdio - spracovanie tlačových predlôh, dvaja externí grafici na riešenie grafických námetov.

Rezací ploter Mimaki CG 60 SR s optickým pozičným systémom.

Nátlačková tlačiareň EPSON STYLUS 4400 - certifikovaný digitálny nátlačok a výroba vlastných osvitových filmov

Výsekový automat Grafopres GPE.

Rezačka Maxima 80